Stylish 1960s VEB Haldensleben chimney vase 2904

£0.00

Out of stock